„Измамна реалност“ от Стойчо Керев

Всеки има своя прочит върху нещата, които не може да си обясним с прости думи. Но има хора, които се опитват да си отговорят на тези въпроси и чрез мислене отвъд границите на онова, което смятаме за „редно“. Макар и често да си мислим за такива хора като някакви по-особени смятам, че мнозинството автоматично отрича тяхната гледна точка без да се замисли. Да, не за всяка т.нар. „конспиративна теория“ може да сложим на масата масив от тежки документи и доказателства, но това не означава, че не е възможно. А напротив, някои от тези свидетелства са, на практика, неоспорими. Явно има причина и те да бъдат прикривани под една или друга форма.

Майсторство на изложението

Самата книга представя някои от най-известните хипотези и теории, които не са общоприети, но все пак предизвикват любопитството на мнозина от нас. Особено впечатление прави задълбочения поглед, илюстративните елементи, както и създадените причинно-следствени връзки, които логично се наслагват една върху друга. Да, книгата може да се чете и „на глави“, а не като целокупно произведение, но тогава се губи цялостната „картина“. Затова и препоръчвам един дълбок прочит, от начало до край, така че да можете да усетите авторовата перспектива.

А не сте и задължени да приемате всички гледни точки. Те са подробно изложени, но всеки решава за себе си. Аз за себе си съм възприел някои от тях за наистина правдоподобни, докато за други си оставам все така скептичен. Стойчо Керев е направил някои от тези неудобни и комплексни теми изключително достъпни, за което трябва да му свидетелстваме уважение към труда.

Алтернатива или реалност?

Смятам, че най-ценното в тази книга е предизвикателството към статуквото. Особено приятно е да се види как може да се мисли “извън матрицата”, по какъв начин установените норми могат да бъдат надвити и по какъв начин те моделират нашия начин на мислене. Ангажирането ни като читатели е не само да възприемем гледната точка, както и да разширим нашите познания в области, които не са популярни. Много съм доволен от това, че се споменават някои мои любими теми като Агарта, например. 

“Измамна реалност” е отворен прозорец и врата към свят, който може би е много по-реален от онова, което ние смятаме за реалност. Може би наистина моделираната реалност, която приемаме за реалност всъщност наистина е илюзорна. А ако наистина допуснем някои от твърденията, тогава ще се окаже, че книга е много повече от едно добро разследване или по-скоро изследване. Смятам, че едно последващо и допълнено издание би било още по-ценно.