„Случаят Слендърман“ от Любомир Евтимов

Изключително съм благодарен, че открих една наистина интересна книга, която да разказва за феномена „Слендърман“ на български език. Знам, че по-голямата част от нещата са разказани през видеа на влогъри и разкази в интернет форуми, затова и имаше нужда от някой, който да напише обзорен материал по темата, още повече и проследявайки реалните криминални случаи. Това е дебютната книга на Любомир Евтимов, но тя е смела и написана изключително увлекателно. Радвам се, че тя има подчертан поглед от страната на социалните науки и хуманитаристиката, а това е много ценно за мен като възпитаник именно в тази област.

Слендърман в подробен анализ

Много ми харесва как е подходено многоаспектово, проследявайки феномена през неговия генезис, медиен образ, както и психологическото въздействие. Личи си, че е направено задълбочено проучване, което е подплатено и с необходимите цитирания на източниците. Но според мен в едно последващо второ издание могат да бъдат допълнени главите, свързани с видео игрите. Допълнително има издадени и множество студии и статии, които са свързани с рецепцията на дигиталния образ и въплъщението на митологизирания образ. Бих препоръчал на автора да се запознае с някои от по-новите текстове и да ги включи в следващите издания на книгата.

Слендърман е една сложна тема, която може да бъде разгледана от много гледни точки, някой път дори самите заключения могат да си противоречат. Но Любомир Евтимов майсторски е извел множество аспекти и последиците от тяхната интерпретация. Знам колко е трудно да се направи толкова многопластов обзорен анализ. Още повече, че през цялата книга съществува и авторитета на автора, който наслоява и последователно доразказва и своя собствен поглед. Това е нещо, което е достойно за уважение. Защото, в крайна сметка, публицистиката е не само подреждане и изброяване на факти, а също и тяхната интерпретация, която да може обективно да бъде защитена.

Книгата е особено подходяща за родители и изследователи, които се интересуват от опасните влияния на имагинерни образи, които чрез силата на въздействието са се превърнали в реални заплахи за психиката на подрастващите и емоционално лабилните. Разбира се, не е правилно авоматично да се заклеймяват тези образи, самите вреди (според мен) се случват именно поради грешната интерпретация на явленията. Тази гледна точка е разгледана подробно в първата част от книгата, където се проследява и генезиса на образа и как той постепенно (въз)приема сегашната си позната форма. Но медийният образ е флуиден, виждаме как той се превъплъщава в различни носители, а вече е и част от световната интернет култура.

В заключение

Книгата би била наистина още по-успешна, ако и имаше адекватна редакция, виждам очевидни сериозни редакторски пропуски, които не са по вина на автора, а по-скоро на редактора. Въпреки всичко за мен тя си остава забележителен и добър пример за дебютна публицистика, която се опитва да разгледа един феномен в няколко аспекта. Много съм доволен от подробния психологически портрет, който е много ценен, както и изказаните гледни точки. Това доказва, че е имало вложена много мисъл и разсъждения по темата. Надявам се книгата да стигне до още читатели.