Стареенето е болест, смъртта е преодолима – Трансхуманистичните възгледи

Стареенето е биологически процес, който е основен фактор, регулиращ човешкия живот. Следователно подлежи и на промяна, може да мислим за него като за променлива, която  се регулира чрез технологични способи. Този въпрос се разглежда не само от медиците, но и от специалистите по Биоетика, както и от последователите на Трансхуманизма. Важно е да се запознаем с опорните точки на тази тема, защото тя тепърва ще се развива. 

Възможно е! 

Добър аргумент в полза на позицията, че стареенето е полезно да бъде предотвратено, се крие в статията на Ник Бостром, озаглавена “Случаят против Стареенето” (връзка). Още в уводните изречения се излага тезата, че стареенето е по своята същност биохимичен процес, който в един момент хората ще научат как да спрат, на теория това е възможно. Следователно остава неизвестното “Кога?”, а не “Защо?”. 

В исторически план продължителността на човешкия живот се показва с нарастването на качеството на живот. Възможно е да се приложат няколко различни методики, които да ни позволят да продължим своя живот, в определени случаи и възможности, това да бъде дори и без установен край (безсмъртие): 

 • Стволови клетки — Човешките стволови клетки могат да се преобразуват в други видове клиенти, което води до същественото развитие на нов дял в науката, наречен регенеративна медицина. Такива терапии могат да бъдат използвани за лечението на тежки дегенеративни състояния като Паркинсон и Алцхаймер, деменция и други. При достатъчно добре развита технология бихме могли дори да “отгледаме” органи извън тялото, които после да бъдат имплантирани, замествайки вече отказващ или увреден орган. 
 • Теломераза – Индивидуални клетки могат да бъдат направени “безсмъртни” чрез редактирането на техните теломери, които са крайните окончания на отделните хромозоми. Чрез това действие се премахва ограничението на делението на клетката. 
 • Генна терапия — Телесната (соматична) генна терапия би могла да въведе “полезни” гени в клетките на възрастните, така че да премахне наследствени заболявания, както и да предотврати някои състояния. Някои изследователи правят и връзка с методите на евгениката, макар тя да не се споменав от трансхуманистите. 
 • Наномедицина — Създаването на “молекулни машини”, които да бъдат въведени в човешкото тяло и лекуващи болни тъкани, клетки и структури, би могло да бъде трайно решение при някои заболявания. Това, на практика, би ни дало възможност да имаме контрол над биохимичните процеси в тялото. 

Един от основните гледни точки, изтъкнати от Бостром, по отношение на удължаването на човешкия живот, се свързва с това как този феномен би рефлектирало върху обществото. Според него отделните човешки същества биха могли да заменяттрадиционната линейна парадигма с циклична такава. Следователно, би било нормално 50-годишните да се завърнат в училище, а на 70  да се започне нова работа. Този нов “модел на живота” съществено би променил генерално навиците в обществото, но също и би допринесло с положителни черти — хората с дълготраен живот биха имали много по-голям опит и мъдрост и в контекста на това биха допринесли многократно за бъдещия напредък на обществото като цяло. 

Д-р Обри де Грей, един от героите на бъдещата революция

Обри де Грей е добре познат в световните и българските медии като един от най-изтъкнатите говорители на каузата за предотвратяването на стареенето. Той е съосновател на SENS, които си поставят за амбициозната цел да постигнат значителен принос в обособяването на регенеративната медицина. Тази фондация привлича талантливи учени, които споделят визията да работят в тази авангардна област. Според д-р де Грей щетите, нанесени върху отделните митохондрии, са причините за стареене. Неговото обяснение за всичко това е свързано с клетъчния метаболизъм — клетките с времето се увреждат, което води до патологични процеси и директно причинява стареене. Основното наблюдение на де Грей се крие в това, че сегашните начини за справяне с този процес не са достатъчно ефективни. 

Според него е нужно да се създаде инженерен подход, който да предотврати това “износване”. Той извежда седем причини за стареене, свързани с клетъчните повреди: 

 1. Вътреклетъчни отпадъци
 2. Междуклетъчни отпадъци
 3. Ядрени мутации
 4. Митохондриални мутации
 5. Загуба на стволови клетки
 6. Увеличаване на стареещите клетки
 7. Увеличаване на междуклетъчните протеинови връзки

За всеки един тип проблем се предлага и конкретно решение, което е потенциално възможно да се постигне, ако разработката бъде възможна и доказана. 

Някои от тези подходи в момента се разработват активно и очакваме скоро да видим реални клинични изпитания, с надежда за успех. 

Етичният въпрос

Един от водещите трансхуманисти по темата Золтан Ищван в едно свое интервю изтъква позицията, че удължаването на човешкия живот не бива да се допуска да стане привилегия само за определени групи от хора (например, богатите). Обществото трябва да застане зад тази кауза, което би довело до обществена, културна, както и правителствена подкрепа. Това би извело подкрепящите отвъд тяхната затворена група и би направило тази възможност достъпна за (потенциално) всички. 

Едно от решенията, които се предлагат в тази посока, е свързано именно с разгласяването — чрез създаването и насърчаването на глобална награда за дълголетие. Смъртта и стареенето влияе на абсолютно всички хора — не само на богатите и образованите, но също и на бедните и онеправданите. Радикалното удължаване на живота би следвало да бъде също толкова всеобхватно, както и да бъде достъпно за всички.