„Хляб и свобода“ от Пьотър Кропоткин

Често се въздържам от това да коментирам политически философии, защото смятам, че това е тема, която се възприема твърде лично от всеки един човек. Но все пак като гражданин с позиция за мен е важно да обърна внимание на идеите, които предизвикват едновременно влечение, а също и страх, до голяма степен го определям като страх от непознатото.

Анархизмът, по-скоро анархо-комунизма като идейна платформа ми се струва като философия, която съчетава в себе си стремежа за свобода и практически възможна форма за постигане на равенство и свобода. В разработката на Кропоткин, който е един безкрайно интелигентен човек, който има ясна и осъзната критическа позиция към идеологията, която той определя като авторитарен термин. И макар книгата да не е съвсем съвременна, засегнатите теми са безкрайно актуални и до днес.

Ценна книга, която осветява мрака

Това, което е ценно за мен като читател, е откриването на доказателства, че политически обществото не е достигнало до някаква еволюирана форма на своето развитие. До голяма степен проблемите се задълбочават, а това води и до голямо напрежение. Според мен в опит да се запази статуквото се правят жертви с огромни последици, а разделянето на света на полюси, създаването на мощни съюзи, които са водени от алчност и воля за власт, води до гибел.

И макар крайното ляво наистина да представя възможните решения като вид утопия, вярвам, че всъщност една от главните причини да не сме успели в прогреса ни към по-развито общество се корени в липсата ни на информираност и посока. Дотолкова сме водени от доктрината на Капитализма и личния егоизъм, че не сме в състояние да погледнем настрани. А „Хляб и свобода“ е един чудесен начин да се отърсим от фиксацията на парите като властови елемент.

Вдъхновение за действие 

Такъв тип книги насърчават не само мисленето в посока на свободата, но също и в практически действия по отношение на нейното постигане. Кропоткин в “Хляб и свобода” често говори за безсмислието от насилствена промяна, акцентира се върху осъзнаването на проблема и масовото обществено недоволство, което постепенно да трансформира глобалната структура и йерархия. Съгласен съм със становището, че интелектуалната промяна е много важна — ако хората припознаят нуждата от това да бъдат свободни и това стане масово явление, тогава силата няма да е движещата сила. 

Истината е, че всеки един човек би се засегнал от тематиката. Независимо дали изповядва лява или дясна философия, защото проблемите нямат политически пристрастия. Книгата е ценна за всеки, дори и да смята този тип идеи за утопични и немислими. Дълбоко съм убеден, че свободата и равноправието могат да бъдат достигнати чрез невоенни действия. Може би наистина интелектуална революция, промяна в масовите възприятия и обществения натиск биха могли да бъдат едно от решенията. Но за да бъдат достигнати те са нужни такъв тип книги — трудове, които да отворят очите и сърцата на масите. Може би не е твърде късно.