„Мечтая за теб“ от Емили Бел

„Мечтая за теб“ от младата българска авторка е един забележителен дебютен роман, посветен на любовните терзания, който наистина прави впечатление. От една страна, той не се подчинява на типичните жанровите конструкции, а напротив — задава една вълнуваща история, която остава трайни следи в съзнанието на нейните читатели. Спокойно мога да кажа, че макар и в книгата да има описани много силни емоции, в крайна сметка те се асоциират толкова силно със самите персонажи, така че те да остават като трайни отпечатъци, свързани с героите, местата и цялостната сюжетна линия. След първото прочитане имаше и второ, а това ми даде възможност и да размишлявам върху факта, че това всъщност е много повече от любовен роман. Това е съвременен разказ за живота на влюбената, може дори да бъде и дневник на някой, който познавате. Авторката се е постарала да включи максимална доза реализъм, което води и до моята силна ангажираност да напише не само моите впечатления от романа, но и последствията от това да бъда неин читател.

Една незабравима среща

Всяка вълнуваща история започва с едно събитие, което ще преобърне представите ни и ще задвижи колелата на въображението, усещанията, терзанията и цялостните преживявания. В този случай имаме една лична изповед за едно любовно влечение, което на пръв поглед е невъзможно да се осъществи. Една мечта, един космос на възможностите, който ни се струва толкова невъзможен, но същевременно толкова реален. Как да обясним на собствените си чувства, че те трябва да бъдат един вид потиснати? А и как да спрем собствените си чувства от това да се прояват? Проследявайки низа от събития обаче се случва нагледно невъзможното — един шанс започва да се прокрадва, една неосъществена мечта може би е на път да се сбъдне. И тогава мечтите най-накрая ще се пренесат в реалността.

Нищо не е сигурно, събитията се случват в своя естествен ход на събитията, но съдбата знае точно как да подреди живота на героите. А те са наистина добре обрисувани. Изграждането на света, техните решения и емоции, а дори и начина им на поведение е пряко обвързано със ситуацията, в която се намират. Намирам голямата доза реализъм в романа като нещо, което допълнително подчертава неговите качества. Смятам, че е много важно да се предава усещането за място и обстоятелство, по този начин наистина може да асоциираме персонажите с чертите на хора, които наистина познаваме. Дали това е хубаво или лошо всеки може сам да определи.

Но един от важните фактори, които смятам важни за отбелязване, е показването на надеждата — на искрените вопли на сърцето и душата да „превземат“ своите мечти и желания. Навярно всеки го е изпитвал. Но това, разбира се, е много трудно за представяне, а не всеки опит е толкова успешен. За това се изисква и смелост, струва ми се, че за да може една такава история да е максимално искрена, то тогава тя трябва да е написана с такъв заряд, че да ни направи съпричастни не само от трето лице, а и да съпреживеем събитията.

Съдбоносни избори

„Мечтая за теб“ от Емили Бел не само е една изповед за това как любовта може да заплени всички останали чувства, но също и за човешките отношения и как те биват поставяни в ситуация на криза. Виждаме как напълно човешките съдби се преплитат, по какъв начин изборите на персонажите влияят върху цялостното развитие на историята. Липсват баналните и вечно очаквани типични конструкции и постулати, а всички диалози са напълно реални и сякаш наистина взети от устата на истински хора.

Задоволството на читателя е да успее не само да асоциира да себе си с конкретни моменти от романа, но също и с постъпките и характера на героите. Това дава допълнителни възможности за визуализирането на постъпките и последствията от представените сцени.

Заключение

Навярно всеки би протегнал ръка към кориците на тази книга от любопитство, но в нея има много повече от онова, което вероятно подозирате. Втъканите чувства, излетите думи от устата на героите, а и самите реалности дават поле на въображението да визуализира представените сцени. “Мечтая за теб” от Емили Бел е не само роман, това е искрено преживяване за цената на любовта, за всичките трудности по пътя и към неочакваните обрати. 

Смятам, че би било особено обогатяващо за всеки един читател, независимо дали е почитател на жанра. Тук пределите на историята са отвъд границите на строите ограничения на жанра, тук говорим за една напълно възможна история, за една истинска и непоколебима мечта. 

Книгата може да се поръча от сайта на издателството.